GLI Gecombineerde Leefstijl Interventie

 

 • Hoofddoel van het twee jaar durende programma is het duurzaam verbeteren van het voedings- en beweegpatroon van deelnemers, om zo obesitas te verminderen. Dit draagt bij aan het verminderen van het risico op type 2 diabetes (voorkomen of uitstellen), aan sociale participatie en kwaliteit van leven.
 • Doelen voor de deelnemer zijn het verkrijgen van een gezond voedingspatroon, 5-10% gewichtsverlies, minimaal 150 minuten per week matig intensief bewegen, verspreid over diverse dagen en het zelfstandig kunnen blijven volhouden van het nieuwe leefpatroon.

In de huisartspraktijk wordt samen met de patiënt bekeken of de GLI een passend programma zou kunnen zijn.
Wanneer een patiënt interesse heeft en hij/zij voldoet aan de inclusiecriteria zijn de volgende acties noodzakelijk:

 • De patiënt tekent een toestemmingsverklaring.
 • In Portavita wordt een GLI-dossier aangemaakt.
 • Via het Portavita dossier wordt een aanvraag gedaan bij de leefstijlcoach in de wijk voor de verdere start van het GLI-programma.

De huisartspraktijk gaat geen registratie voeren in het Portavita   GLI-dossier, deze wordt alleen gebruikt door de GLI-professionals voor het registreren van een aantal indicatoren.De GLI wordt uitgevoerd door hiervoor opgeleide zorgprofessionals. Dit zijn leefstijlcoaches, diëtisten, fysiotherapeuten en sportcoaches.De uitvoerende rol van de huisartspraktijk beperkt zich tot het verwijzen naar het GLI-programma.

NB: De GLI is er voor iedereen, niet uitsluitend voor de chronische patiënten. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met Huisartsen Eemland, bel 0900-5552288 of stuur een mail naar gli@huisartseneemland.n

 ___
Handleiding   Aanmelding patiënt in PortaVita
___

Inclusiecriteria
De inclusiecriteria voor de GLI zijn:

 • Gemotiveerd zijn om twee jaar te werken aan een betere leefstijl
 • Ouder dan 18 jaar
 • GLI is verzekerde zorg voor mensen met een matig of sterk verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR). Volgens de indicatiecriteria uit de Zorgstandaard Obesitas betekent een matig of sterk verhoogd GGR:
 • Personen met een BMI tussen 25 en 30 kg/m²in combinatie met een grote buikomvang (≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen).
 • Personen met een BMI van 25 tot 30 kg/m², met een normale buikomvang, in combinatie met co morbiditeit (hetzij een risicofactor voor hart-en vaatziekten, hetzij manifeste ziektes zoals DM 2);
 • Personen met een BMI tussen 30 en 40 kg/m², ook met een normale buikomvang.Voor mensen met een laag of extreem verhoogd GGR wordt de GLI niet vergoed.

De huisarts beoordeelt of een GLI programma passend is naast ketenzorg.
____

Leefstijlcoaches in de wijk/buurt   

• lijst volgt

Routekaart Huisartspraktijk Kruiskamp